Beata Sabolová 

Beáta Sabolová
Beáta Sabolová

Vystudovala Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Mezinárodní obchodní právo na Central European University a absolvovala studijní stáže v Anglii a v Irsku. V průběhu studií a po škole se věnovala mezinárodním projektům obhajujícím lidská práva. V profesním životě poskytuje právní poradenství v oblasti obchodního a občanského práva - především v oblasti finančního práva, developerských projektů, nekalé soutěže ale i v běžné korporátní agendě, někdy zastupuje klienty i v soudních sporech. Má zkušenosti s vedením teamů, přípravě komplexních právních dokumentací a transakcí, přesto je její zásadou jednoduchost, srozumitelnost a orientace na výsledek. Věří, že každý problém má svoje řešení, i když je někdy těžko uchopitelný nebo komplikovaný.

Bydlí nedaleko školy, v tzv. původní zástavbě, přistěhovala se s rodinou do Zdib v r. 2004. O dění v místní politice se vždy zajímala, ale v koloběhu práce - rodina - práce, vždy jen velmi okrajově. Místní dění jí připadalo jaksi neuchopitelné. Až když ji Eva Slavíková oslovila s prosbou o právní rady v souvislosti s kauzou Goodman, kde v mezidobí zpracovala několik různých a velmi rozsáhlých podání - odpovídajících komplikovanosti věci - pochopila, že to je horší než si původně myslela. Pochopila, že pokud se místní obyvatelé nebudou zajímat o dění v naší obci, může se stát, že se naše obec - následkem neprofesionálního vedení - může ze dne na den změnit na dopravně přetíženou skládku a odkladiště. Přestože to není její profesním snem, rozhodla se kandidovat, aby se podařilo obec nasměřovat k pozitivnímu vývoji. Věří, že s Evou se nám to skutečně podaří.