Eva Slavíková

Eva Slavíková
Eva Slavíková

Studovala na Sociálně právní akademii, poté vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala několik zahraničních studijních stáží (University of Maryland, University of Sydney). Profesní praxi v advokátních kancelářích získávala v Austrálii i České republice. Pracovala jako firemní právník české firmy, ale také jako samostatná právnička Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt, kde byla i konzultantkou veřejných zakázek pro Ministerstvo informatiky a Českou poštu. V současnosti pracuje na Magistrátu hlavního města Praha jako tajemnice Výboru pro zdravotnictví a bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy a je členkou pracovní skupiny Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ Sdružení místních samospráv ČR.

Ve Zdibech žije od roku 2004. O dění v obci se vždy zajímala, zpočátku více jen sledovala a vypomáhala spíše sousedsky - lidem ve svízelných životních situacích, naplno, bez váhání a bez nároku na finanční odměnu. Peníze nikdy nebyly prioritou jejího života, za to má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a boj proti bezpráví. A tak pomáhá, kde se dá. Třeba i ve Zdibech. Zde kolem sebe vytvořila a s nebývalým entuziasmem vede fantastický tým lidí, kteří již 2,5 roku bojují proti výstavbě hal Goodman. Této věci společně věnovali více jak 2000 hodin práce.

Kandiduje, protože ji s tímto přáním oslovilo množství lidí z obce a protože se za ní jednomyslně postavil a podpořil ji celý její tým. Chce změnit celkový přístup nejen k vlastním problémům obce, ale hlavně k obci a jejím občanům jako takovým. Přeje si, aby se do správy obce nevkrádala osobní nevraživost, aby se dodržovala pravidla a veškeré zákonné podmínky. Aby obec dokázala svým občanům pomáhat, a především naslouchat, aby se ve Zdibech nezhoršovala kvalita bydlení. Jejím přáním je užívat radost společného žití v prosperující obci.