Hana Španielová

Hana Španielová
Hana Španielová

Vystudovala obor molekulární biologie, genetika a virologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity a opakovaně absolvovala stáže ve farmaceutické firmě Novartis ve Švýcarsku. Ve Zdibech žije od roku 2003. Celý profesní život se věnuje vědě, aktuálně výzkumu virových nanočástic pro terapii a diagnostiku nádorů, a pravidelně se podílí na sepisování dotačních žádostí pro vědecké a pedagogické projekty. Vášnivě ráda učí, nejen biologii a virologii, ale hlavně kritické myšlení ve vědě. Učí studenty, že není správné důvěřovat tomu, co si myslí sami a přistupovat k informacím obezřetně, poslouchat protiargumenty a za pravdu považovat jen to, co obstojí pod palbou kritiky. Věří, že jen takový přístup vede k hledání nejlepších řešení ... i ve zdibské politice.

O politické dění ve Zdibech se zajímala vždy jen nepřímo, aktivně až v souvislosti s rozjitřenou situací okolo místní školy, kterou vždy považovala za to nejlepší, co se ve Zdibech fungovalo. Pasivní postoj obce vůči výstavbě gigantického logistického centra ve Zdibech ji dovedl k tomu, že se připojila k iniciativě občanů a opozičních zastupitelů, kteří se rozhodli aktivně vstoupit do procesu velká EIA a pomáhala při analýzách dokumentace posuzujících vlivy na čistotu ovzduší a veřejné zdraví. Nechce se smířit se situací, kdy vedení obce nepovažuje za nutné jakékoliv své jednání vysvětlovat a zdůvodňovat. Uvědomuje si, že kritizovat nestačí. Proto kandiduje ve volbách 2018. Obci může pomoci v právě při přípravě dotačních projektů souvisejících s ochranou životního prostředí a vzděláváním. Jejím přáním je, aby obec postupovala při rozhodování v území s rozmyslem a respektem k lidem i životnímu prostředí.