Jitka Homolová

Jitka Homolová
Jitka Homolová

Vystudovala obor Finanční matematika na Karlově univerzitě v Praze, dále pak obor Dopravní infrastruktura v území na Dopravní fakultě ČVUT v Praze. Na téže fakultě pak obhájila doktorskou práci v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích na téma Management řízení dopravních toků. Pracovala jako konstruktér mostů i jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na ČVUT, nyní pracuje jako vědecký asistent na Akademii věd ČR. Zaměřuje se na analýzu dat, modelování a řízení agentních systémů. Její zálibou, kterou uplatňuje nejen ve své profesi, je psychologie a filosofie.

Na kauze Goodman se zájmem sledovala vše, kde se mihlo nějaké číslo, svůj cit pro detail uplatnila i při tvorbě všelijakých textů, na tabulky se přímo těšila. Svou vytrvalost a pečlivost by ráda nabídla i při hledání řešení dalších úkolů, které se, třeba i nečekaně, vynoří. Věří, že je možné jednat slušně a s respektem.