Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva obce ZDIBY 

konané ve dnech 5. a 6. října 2018