ČT: Změna ÚP ve Zdibech těsně před volbami...

01.09.2018

V rámci reportáže ČT o obecních opatřeních přijatých těsně před volbami byly zmíněny i Zdiby. Místostarosta pan ing. Žáček veřejně prohlásil, že obec spěchá se schválením změny ÚP, aby mohlo dojít k úpravě regulativů na ploše Z19 na 40% zeleně.