Dobrý nápad pro obec Zdiby

15.03.2019

Ve Zdibech krystalizuje zajímavý nápad, jak rozhodovat o části obecního rozpočtu formou tzv. participativního rozpočtování. Rada obce Zdiby rozhodla, že chce v budoucnu podporovat veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z námětů občanů a také mezi občany získají největší podporu. Měla by vzniknout webová aplikace, kam bude možno projekty vkládat a kde bude možné o projektech hlasovat a vybrat projekt, který bude následně obcí realizován.

O možnostech participativního rozhodování v jiných obcích a městech můžete číst více zde a zde. A než dojde k vyhlášení prvního ročníku a nastavení pravidel, můžete přemýšlet, čím právě Vy překvapíte Zdiby. 

Pro úplnost je třeba dodat, že rada obce také schválila jasná a jednotná PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A FINANČNÍCH DARŮ. Pomocí těchto dotací chce obec podporovat různé volnočasové, společenské, sportovní, kulturní, ale i jiné prospěšné akce a aktivity. Žádost o dotaci se podává letos do 31.3.2019. Je tedy nejvyšší čas.

Žádost o finanční dar je možné podat kdykoliv v průběhu roku.

Více informací k dotacím naleznete zde