Jak je to se Změnou č. 1 územního plánu Zdib?

19.10.2018

Změna č. 1 územního plánu Zdib byla schválena dne 4.10.2018. Podali jsme podnět k pozastavení rozhodnutí zastupitelstva obce Zdiby. Namítali jsme, že usnesení o změně ÚP je nezákonné, jelikož jsou v něm provedeny změny plochy označené v územním plánu obce Zdiby jako "plocha Z19", přestože změny na této ploše byly předmětem otázek referenda.

Celé znění podnětu můžete číst zde:

Ministerstvo vnitra konstatovalo, že v uvedeném případě nemá dozorové kompetence a postoupilo podnět k vyřízení Krajskému úřadu Středočeského kraje jakožto nadřízenému orgánu obce Zdiby.

Celou odpověď můžete číst zde:

Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP, tj. změna č. 1 územního plánu Zdib, nabývá účinnosti dne 24. října 2018.

Subjekty podávající námitky (dotčení vlastníci, zástupce veřejnosti) mohou podat podnět k přezkumu rozhodnutí o námitkách (na příslušný krajský úřad). Je možné zvažovat také podání žaloby proti rozhodnutí o vypořádání námitek ke krajskému soudu.

OIZ zvažuje další postup.