Jak se volí v komunálních volbách?

27.09.2018 11:08

Hlasování v komunálních volbách nabízí několik možností. Informujte se, jak správně hlasovat. Pěkný článek připravil časopis Reflex, ale přečtěte si prosím stručné informace zde...

Dostanete jediný volební lístek (nejpozději 3 dny před volbami domů), na kterém budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. V obci Zdiby se ve volbách 2018 volí 15 zastupitelů. Jsou tři možnosti volby...

Tři možnosti volby: velký křížek - malé křížky - kombinace křížků

Velký křížek jenom jednou.

Chcete-li volit pouze jednu z kandidujících sdružení nezávislých kandidátů nebo stran, označte "velkým" křížkem velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. Dáváte hlas všem kandidátům vybrané strany. Ale pozor - když takto zakřížkujete dvě nebo více stran, bude váš hlasovací lístek zcela neplatný!

Chcete-li volit nás a bez kompromisů - zvolte tuto metodu volby - křížkujte první velký křížek na hlasovacím lístku - OBČANSKÁ INICIATIVA ZDIBY.  Máme vylosované č. 1. 

Jenom malé křížky patnáctkrát.

Můžete se rozhodnout využít možnosti neudělit "velký" křížek žádné straně, ale označit "malým" křížkem obdélníček před jmény kandidátů z různých stran. Ale pozor - "malý" křížek nefunguje stejně jako preferenční hlas v parlamentních volbách - touto metodou volby vlastně přidělujete část svého hlasu celé kandidující straně (pro všechny kandidáty v pořadí uvedeném na kandidátní listině) a jen výjimečně se podaří, že vámi preferovaný kandidát, který není na čelním místě kandidátky, z vaší volby vytěží zisk - musí získat o 10% více hlasů než je průměr pro jeho uskupení. Jedná se tedy o dost problematický způsob volby. Více se o tom můžete dozvědět zde.

Metoda upřednostňování populárních kandidátů, která je v posledních letech na vzestupu v poslaneckých a krajských volbách, na komunální úrovni nefunguje. A je to ještě horší: voliči o tom neví, o kroužkování se kvůli mediální masáži snaží a ve výsledku své straně (i oblíbenému kandidátovi) ubližují. 

(Zdroj: Deník veřejné správy)

Ve Zdibech má volič 15 hlasů (tolik se u nás volí zastupitelů). Můžete tedy zakřížkovat právě patnáct kandidátů. Když jich zakřížkujete méně, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužijete.  A pozor - když zakřížkuje více než 15 kandidátů bude celý hlasovací lístek neplatný.

Kombinace křížků: malé křížky jinam než velký

Preferujete-li v zásadě při volbách nějaké sdružení, ale chcete podpořit i někoho konkrétního z kandidátů "odjinud", můžete označit  "velkým" křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělit "malé" křížky jednotlivým kandidátům z jiného sdružení. Opět platí, že  "malý" křížek nefunguje stejně jako preferenční hlas v parlamentních volbách. Navíc, "malé" křížky  v této situaci můžete dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označíte "velkým" křížkem, ke křížkům u kandidátů na kandidátce označené "velkým" křížkem se nepřihlíží!  Váš hlas pro stranu nebo sdružení, které volíte se pak opět oslabí ve prospěch stran s kandidáty s vaším "malým" křížkem. 


Přehledně o komunálních volbách zde: 

Důležité upozornění! 

Cizinec, občan EU, může také hlasovat - jak v referendu, tak ve volbách do místního zastupitelstva  -  pokud má průkaz o povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu a pokud se na Obecním úřadě ve Zdibech zaregistruje do seznamu voličů a to do 3.10.2018 do 16 hodin.