Podrobnosti k žalobě na neplatnost voleb

11.11.2018

Na základě vašich žádostí zveřejňujeme celé znění žaloby na neplatnost voleb, kterou podal ing. Dubský dne 19.10.2018 Krajskému soudu v Praze a také vyjádření Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení.

Návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb ing. Dubského najdete zde:

Vyjádření Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení najdete zde: