Ustavující zasedání zastupitelstva - stručné informace

23.11.2018

Včera dne 22.11.2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva v naší obci Zdiby. Bývalý starosta Jan Tvrdý se krátce před zahájením omluvil. Přítomno bylo jinak všech zbývajících 14 nově zvolených zastupitelů.

Úvodní část zasedání, ve které všichni noví zastupitelé složili slib a byla zvolena nová starostka, vedl z důvodu nepřítomnosti bývalého starosty bývalý místostarosta Ing. Žáček. Po té již vedení celého zasedání převzala nově zvolená starostka, kterou se dle očekávání a s jednomyslnou podporou stala JUDr. Eva Slavíková.

 
Po volbě starostky následovala volba místostarostů a zbývajících radních, kdy první místostarostkou byla zvolena Mgr. Beata Sabolová a 2. místostarostkou Ing. Kateřina Kolářová, radními pak Mgr. Jaromír Chalupský, PhD. a Ing. Jakub Krejcar. Volby členů nového vedení probíhaly velmi hladce a poklidně. Kromě nové starostky i obou místostarostek tak od včerejšího dne mají Zdiby, z rozhodnutí bývalého zastupitelstva, již 15 členů zastupitelstva, a tudíž dle zákona i svoji první radu o počtu 5 radních (starosta a místostarostové jsou členy rady automaticky).


Dále byly odhlasovány tříčlenné finanční a kontrolní výbory v tomto složení: předsedou finančního výboru se stal Anatol Nepala a dalšími dvěma členy Ing. Kateřina Fabiánová a Ing. Pavel Hýla. Předsedou kontrolního výboru se stal Mgr. Milan Baier a dalšími dvěma členy pak Ing. Zbyňka Smetana a pan Jan Česnek.


Posledním bodem jednání bylo stanovení způsobu převzetí úřadu a s vedením obce spojenými náležitostmi. Dle slov úřednice obecního úřadu bývalý starosta Tvrdý již klíče a mobilní telefon odevzdal před jednáním a osobně se již žádného předání účastnit nebude. Bývalí místostarostové Jurkeník a Ing. Žáček přislíbili součinnost a osobní účast na předání veškeré agendy úřadu v pátek 23.11.2018.


Při diskuzi občanů byly směřovány dotazy jak na bývalé, tak i nové vedení obce, které přislíbilo věnovat pozornost všem zmíněným tématům, jakmile formálně převezme agendu celého úřadu.


Držme jim proto palce a věřme, že i nadále budou všechna následná jednání rady i zastupitelstva probíhat stejně dynamicky, konstruktivně a hladce.