Dobročinná sbírka na opravu budovy sokolovny ve Veltěži

11.10.2018

Zveřejňujeme informaci TJ Sokol Veltěž k probíhající rekonstrukci sokolovny 

Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáždit finanční prostředky na dofinancování započaté rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 - 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Seznam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.

Aktuální informace, osvědčení a fotografie z probíhající rekonstrukce naleznete na našich stránkách www.sokolveltez.cz.

Sokolovna i přilehlé cvičiště s dětským hřištěm je v majetku naší sokolské jednoty, která je pobočným spolkem ČOS. Údržbu budovy i hřiště zajišťuje jednota z vlastních zdrojů, veškerá činnost zde probíhá zcela na dobrovolnické bázi.

V letošním roce jsme získali dotaci od MŠMT ve výši 2.592.305 Kč, od Obce Zdiby k tomu navazující příspěvek ve výši 1.000.000 Kč a od Středočeského kraje ve výši 200.523 Kč. Dotace od MŠMT a Obce Zdiby je určená na výměnu podlahy a elektřiny, dofinancovat tuto akci musíme vlastními prostředky ve výši 931.856 Kč. Dotace od Středočeského kraje půjde na vybudování malého cvičebního sálu na galerii. Tento sál bude určen pro cvičení komornějšího charakteru jako je jóga, pilates, cvičení pro seniory nebo dětské pohybové aktivity. Oddělení sálu bude provedeno rolovacími výplněmi, a tak zůstane zachovaná možnost využití jako galerie k hlavnímu sálu pro společenské a kulturní akce. Naše spoluúčast činí 50.131 Kč.

Nezbytné stavební úpravy musíme dofinancovat vlastními prostředky ve výši 931.856 Kč.  Pomozte nám!

Dotace získané v letošním roce však bohužel nepostačí na mnoho dalších oprav, které by si naše sokolovna zasloužila - tou finančně největší je oprava střechy a fasády. V tuto chvíli nedoufáme, že by se nám podařilo vybrat tak obrovskou částku (celkem cca 4 mil. Kč), ale střecha i fasáda naštěstí ještě několik let vydrží, a proto se nyní plně soustředíme na vnitřní prostory budovy. Opravy menšího charakteru by nám moc pomohly dokončit již zahájenou rekonstrukci vnitřních prostor. Jedná se například o opravy resp. výměnu dveří a zárubní, rekonstrukci předsálí včetně nové podlahové krytiny, rekonstrukci výčepu a nevyhovujících toalet.

Pevně věříme, že se v naší obci najde dostatek dobrých lidí, kteří na opravu přispějí. Doufáme, že nás společná prospěšná práce může i semknout. 

Opravit tuto krásnou budovu dává velký smysl, vždyť tak činíme pro sebe a naše děti. Naše obec může být lepším místem pro život! Pojďte nám s tím pomoct! 

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž