Média 

Názor Jolany a její vyjádření podpory

Během kontaktní kampaně jsme mluvili se stovkami místních občanů. Mezi nejčastěji skloňované problémy patří přetížená doprava, chybějící kanalizace a vodovod, absence chodníků a osvětlení, nebo nízká kvalita cest. Někteří z vás hovořili o nedůvěře k vedení obce nebo obecní policii. Velmi si vážíme vašich názorů a věříme, že diskuze je prvním krůčkem k řešení zmíněných problémů.

Děkujeme Jolaně za názor a podporu!Shrnutí práce Občanské iniciativy Zdiby proti výstavbě hal Goodman 

Při práci na kauze Goodman a kauzách s ní propojených vidíme velmi dobře a do detailu, co přesně v naší obci nefunguje ideálně. Proto jsme se rozhodli kandidovat v letošních volbách.

Chceme řešit skutečné problémy skutečných lidí. Chceme, aby obec byla příjemným místem pro nás, naše rodiny, naše přátele a známé, pro naše děti. Kauza Goodman z nás vytvořila sehraný tým. Máme odhodlání, energii a optimistickou vizi.

Jsme připraveni a čekáme, jakou roli nám určíte.


Záznam vysílání Českého rozhlasu - výstavba logistického centra Goodman

Reportér ČRO Radek Tuchoň dnes navštívil Zdiby a ptal se celkem 25 místních obyvatel, jaký mají názor na výstavbu logistického centra na kraji naší obce. Dle předpokladu se mu nedostalo pozitivní reakce. Nezapomeňte se zúčastnit referenda proti výstavbě hal, které se bude konat v době komunálních voleb (již tento pátek a sobotu) ve vedlejší místnosti. Vaše účast je zásadní! Děkujeme, Občanská Iniciativa Zdiby 


Názory obyvatel Zdib - Ve Zdibech se pere na valše :-)

Paní Adéla je vzorným příkladem toho, že když se věci berou s humorem a nadsázkou, mnohem lépe se snáší. Z děr v místních cestách mají po dešti radost děti, při chůzi po neosvětlené silnici bez chodníků zažíváme adrenalin jako při blbnutí zamlada a při nedostatku vody někteří z nás perou na valše a z výsledku mají radost. Děkujeme za nabití energií a názor! 


Názory občanů Zdib - Nedostatečný zájem obce na vybudování Nové Průběžné

Ani pro starousedlíky není snadné se dívat, jak pomalu se obec vyvíjí a jak těžko se prosazují změny. Vladimíra vidí problém v chybějící Nové Průběžné a silném zatížení té staré. Zásadní problém vidí hlavně v nedostatečné iniciativě obce domluvit se s majiteli pozemků. Děkujeme za její názor!


Názory občanů Zdib - V zahrádkářských koloniích chybí vodovod a kanalizace

Při kontaktní kampani jsme v Akátové ulici zastihli paní Bohdanu, která stejně jako mnoho ostatních obyvatel mimo centrum obce vidí nejzásadnější problém v chybějící vodovodní a kanalizační síti. Děkujeme za její názor!


Názory občanů Zdib - Nedodržování povolené rychlosti v obci Zdiby

Každý z nás vnímá problémy obce v části, ve které žije. Někde jde o špatný stav nebo nevyhovující komunikace, jinde o osvětlení nebo chodníky. Občas dokonce o absenci vodovodu nebo kanalizace. Při kontaktní kampani jsme na Holosmetkách potkali paní Alenu, kterou trápí hlavně nedodržování povolené rychlosti a neřešení tohoto problému obcí ani obecní policií... Děkujeme za její názor! 


Názory občanů Zdib - Chybějící vodovod na Zlatém kopci ve Zdibech

Bohužel ani v Růžové ulici na Zlatém kopci není doposud zaveden vodovod, o kanalizaci, lampách anebo přijatelné cestě ani nemluvě. Paní Lenka nám sdělila, jak to v jejich domácnosti funguje bez přívodu pitné vody. Děkujeme za názor. 


Dne 4.10.2018 se konalo zasedání zastupitelstva, kde byla většinou 6:5 schválena Změna č. 1 Územního plánu Zdib. Došlo k tomu bez řádného veřejného projednání a přes upozornění opozičních zastupitelů, že hrozí konflikt takového aktu se zákonem o referendu. Občané se dozvěděli, že obec nemá s vlastníkem pozemků, které byly vymezeny pro stavby a...

Hlasování v komunálních volbách nabízí několik možností. Informujte se, jak správně hlasovat. Pěkný článek připravil časopis Reflex, ale přečtěte si prosím stručné informace zde...

Už více než dva roky probíhá boj obyvatel Zdib u Prahy proti výstavbě plánovaného logistického centra firmy Goodman v jejich obci. Jeho plocha by měla přesahovat patnáct hektarů a mělo by ležet mezi obcí a dálnicí D8. " Zničí nám prostředí," tvrdí místní.

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bylo pořizovatelem nařízeno na čtvrtek 9.8 2018 od 16:00 hodin ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Lidé se do místnosti nevešli, bylo nesnesitelné horko a nedýchatelno. Pro přednášející byl připraven větrák, ale ne mikrofon. O celé...

Kam až chtějí lobbisté zajít? Místostarosta Máslovic v otevřeném dopise protestuje proti výstavbě hal u Zdib, Úžic i letišti Vodochody. Z českého venkova se stává odkladiště a skladiště pro zásobování velkoměst a velkých firem. Dopravní situace na D8 a silnici 608 kritická. Čtěte celý článek:

Rada Středočeského kraje v pondělí 8. ledna projednala v rámci řízení EIA přepracovanou a doplněnou dokumentaci společnosti GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE k záměru stavby hal logistického centra u Zdib. Na základě doporučení Výboru pro životní prostředí a zemědělství schválila usnesení, v němž Středočeský kraj s přepracovanou dokumentací k...

Televize přinesla zpravodajství o jednání Rady Středočeského kraje o dokumentaci EIA k záměru Goodman Zdiby Logistics Centre. Rada odmítla dokumentaci jako nekompletní. Celou reportáž sledujte ZDE!