Záměr "Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby" bude posouzen podle zákona. Příslušný úřad požaduje zejména zpracovat podrobnou dopravní studii a podrobně zdůvodnit a prokázat účel a přínos předkládaného záměru.

Ze Zdib je možné snadno podniknout v těchto dnech výlet, na jehož konci vám bude odměnou pohled na překrásnou jarní roslinu - hlaváček jarní (Adonis vernalis). Hlaváček jarní je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny a kvete krátce: od dubna do počátku května.

V současné době probíhá asi největší investiční akce v dějinách Zdib. Jedná se výstavbu kanalizace v I. a II. etapě. Výstavba probíhá v ulici J. Kámena a ve třech dalších lokalitách: v lokalitě Zlatý kopec a Brnky, v lokalitě Přemyšlení - Holosmetky a v okolí čističky odpadních vod (ČOV). Vedení hlavních stok je vyznačeno na obrázcích.

Ve Zdibech krystalizuje zajímavý nápad, jak rozhodovat o části obecního rozpočtu formou tzv. participativního rozpočtování. Rada obce Zdiby rozhodla, že chce v budoucnu podporovat veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z námětů občanů a také mezi občany získají největší podporu. Měla by vzniknout webová aplikace, kam bude možno projekty vkládat...

Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a webové stránky OIZ se také probouzí k aktivitě. Dne 2.3. 2019 uplynulo 100 dní od chvíle, kdy bylo jmenováno zastupitelstvo po volbách konaných v říjnu 2018 a ustaveno nové vedení obce. Situace na obecním úřadě se trochu stabilizovala, a proto jsme se rozhodli, začít vás pravidelně informovat o...

Abychom naplnili předvolební slib o transparentnosti, níže zveřejňujeme veškeré dokumenty týkající se vyjádření k neplatnosti komunálních voleb ve Zdibech a reakcí na naše údajná pochybení. Dokumenty jsou řazeny chronologicky. OIZ

Na základě vašich žádostí zveřejňujeme celé znění žaloby na neplatnost voleb, kterou podal ing. Dubský dne 19.10.2018 Krajskému soudu v Praze a také vyjádření Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení.