Pro více informací klikněte na fotografii.

Eva Slavíková, JUDr. Mgr. 

43 let, právnička

Vážím si dobře vykonané práce, slušnosti a poctivosti. Hodnoty, které vnímám za důležité, také sama žiji a prosazuji. Dokázat se dá cokoliv... Jen je potřeba mít odvahu, energii, ochotu naslouchat svému okolí a odhodlání udělat něco pro druhé, pro rozvoj obce a život místní komunity. Úkolů má obec před sebou celou řadu - úřad otevřený všem občanům bez rozdílu, dokončení zahájených projektů kanalizace a vodovodu, základní infrastrukturu jako prioritní investici, ochranu území před projekty s výrazně negativními dopady na obec, ale i před nárůstem dopravy, posílení bezpečného pohybu pěších, podpora školy i nové služby pro pohodlnější život místních spoluobčanů.... Je toho víc než dost, tak se do toho pojďme pustit. 

.

Pro více informací klikněte na fotografii. 

Beáta Sabolová, Mgr. LL.M.

45 let, advokátka

Nedlouho potom, co jsme se přistěhovali do Zdib, jsem se dověděla, že vedle v Drastech má být postavena spalovna kalů z celé Prahy, obdobně velká jako je ta v Malešicích. V té době jsem se chtěla ze Zdib okamžitě odstěhovat ... Teď jsme o 10 let dál. Doufám, že jsme poučenější. Osobně bych se nerada smiřovala s nesmyslnou výstavbou, která nám jako obyvatelům obce jen uškodí a vůbec nic nepřinese. Příkladů je i dnes dost. Dá se s tím něco dělat. Byla bych ráda, kdyby se víc lidí zajímalo o to, co se v obci děje. Není to jednoduché, všichni máme plnou hlavu vlastních problémů a povinností, je to všechno komplikované a časově náročné. Ale pokud tady chceme spokojeně žít, pokud chceme, aby se nám v obci líbilo, není jiná cesta ... je potřeba prostě "něco" dělat. Konstruktivně. Racionálně. Transparentně. Jdu do toho, protože věřím, že je možné nastavit pozitivní rozvoj obce a postupně řešit to, co obyvatele skutečně tíží a obec zvelebovat. 

Pro více informací klikněte na fotografii. 

Jaromír Chalupský, Mgr., Ph.D.

35 let, vědecký pracovník, fyzik

Od mala se věnuji fyzice a matematice, protože věřím, že člověk by se měl naučit respektovat přírodu a její zákony. Tahle pravidla platí pro všechny a nelze je obejít ani ohnout, jak se to mnohdy děje při prosazování různých investičních záměrů. Dříve nebo později se to vždy otočí proti nám a tomu nechci jen nečinně přihlížet. Mým druhým velkým přáním je, aby spolu lidé ve Zdibech začali více mluvit, a třeba zjistí, že ten druhý není tak špatný, jak si původně mysleli. Není to jen o lidech, ale i o uspořádání naší obce. Chybí nám tu centrum, náměstí, parky a mnoho dalších věcí. Jsme hodně pozadu a musíme to změnit. Otázka je, jak těžké to bude.

Pro více informací klikněte na fotografii. 

Hana Španielová, RNDr., Ph.D.

45 let, VŠ pedagog, biolog

Věřím, že frustrace z politiky je jen trestem za naši neochotu starat se o to, co se kolem nás děje a věřím, že demokracie stojí také na správné komunikaci. Proto chci podpořit lidi, kteří jsou připraveni otevřeně komunikovat, odtajnit rozhodování ve Zdibech, nezapomínat na jednotlivé lidi a jednotlivé části obce a profesionálně obec spravovat s vizí příjemné rezidenční oblasti, která si zachová to podstatné, proč máme Zdiby rádi. A zároveň dokáží uvažovat v souvislostech a koordinovat ochranu území před negativními vlivy výstavby s okolními obcemi. Osobně mohu pomoci v právě projektech souvisejících s ochranou životního prostředí a vzděláváním.

Pro více informací klikněte na fotografii. 

Jitka Homolová, Ing., Bc., Ph.D.

41 let, dopravní inženýr, matematik

V životě není nic stálé a neměnné, ale naopak. Vše postupně uzrává a přeměňuje se. A já se domnívám, že i v naší obci dozrál čas na změnu. Na změnu v myšlení, přístupu i vedení. Tuto změnu chci osobně podpořit, protože věřím, že má smysl a že je nutná.

Pro více informací klikněte na fotografii.  

Jan Urban, Mgr. Ing.

36 let, advokát

Přes 15 let se věnuji advokacii. Během své dosavadní apolitické praxe jsem měl možnost získat řadu zkušeností doma i v zahraničí v nejprestižnějších advokátních kancelářích na trhu, a to napříč všemi právními oblastmi včetně veřejného sektoru. Tyto zkušenosti bych jako případný člen zastupitelstva rád uplatnil i ve své domovské obci. Její osud mně není lhostejný a podle mého názoru si kvalitní právní služby zaslouží stejně jako každý jiný komerční klient. A to nejen proto, že zde vyrůstají naše děti. Jako poměrně čerstvý občan Zdib pak mohu nabídnout minulostí a historickými vazbami nezatížený (nicméně tyto respektující) pohled na řízení obce.

František Kotalík, JUDr.

48 let, konzultant, projektové řízení

Posledních 17 let se pohybuji ve veřejné správě a profesně jsem zaměřen na kontrolu a transparentnost zadávání veřejných zakázek, nakládání s veřejnými rozpočty, hospodářskou soutěž a mám i zkušenosti s trestní odpovědností volených orgánů (zastupitelů apod.). Díky této zkušenosti bohužel stále intenzivněji nabývám dojmu, že ne všechna rozhodnutí v naší obci probíhají zcela zodpovědně a kompetentně. Dlouhodobě zastávám názor, že veřejné finanční prostředky mají být vždy a výlučně vynakládány ve prospěch obce a ke zkvalitnění života jejích občanů, nikoli ve prospěch jednotlivců a osob spřízněných a kdo tak nejedná, nepatří do jakéhokoli vedení obcí, měst, krajů či státu.

Osobně nemám zájem ve svém okolí o realizaci megalomanských projektů typu hal, různých skládek či životní prostředí poškozujících projektů obzvláště, pokud vím, že jim zodpovědné a odborně zdatné zastupitelstvo může úspěšně zabránit. Proto jsem se rozhodl být nápomocen těm, kteří na věci veřejné nahlížejí stejně a nejen se tak tváří. Těm, kteří svou dosavadní prací prokázali, že jim na svém okolí skutečně záleží a v neposlední řadě těm, kteří nemají vlastní ekonomické zájmy na devastaci svého okolí anebo poškozování svých spoluobčanů, včetně rozpočtu obce. Považuji to pak také za možnou šancí na proaktivní řešení dosavadního neutěšeného stavu v našem společném bydlišti. Věřím, že mé dlouholeté zkušenosti a praxe mohou být pro takovéto uskupení zodpovědných osob přínosem a v důsledku toho i přínosem pro celou obec.

Můžeme-li něco dobrého udělat, byla by zbabělost to neudělat.

Kateřina Vůjtěchová, Ing.

36 let, OSVČ, rozvoj regionu

Pracovala jsem v jedné z nejsilnějších finančních skupin, učila se od těch nejlepších a byla součástí jejich úspěchu. Na svou práci jsem byla nesmírně hrdá. Jakmile jsme s manželem přivítali na svět syna, vše se rázem změnilo. Moje životní hodnoty přirozeně nabraly úplně jiný směr. Syn byl úžasný a umožňoval mi i nadále plnit si své pracovní sny a úspěchy. Později přišla na svět dcerka. Díky rodině nebylo těžké pochopit, že úspěch a umění žít není jen o skvělé pracovní pozici a finanční nezávislosti. Ve společnosti lidí se cítím jako ryba ve vodě. Ráda bych se zajistila o komunitní rozvoj naší obce. Vždyť zdraví obce se dá vyjádřit nejen penězi. Její obyvatelé jsou její nedílnou součástí, bez nich obec nemůže být obcí! Často slýchávám, že nevýhodou naší obce je její "půdorys". Ano, jistá překážka zde v tomto ohledu je. Avšak co učím své děti a nejen je - překážka je pro nás výzvou!

Ivan Smolík, Ing.

42 let, obchodní manažer

Před 6 lety jsme se přistěhovali do Zdib jako rodina s dvěma dětmi. Od počátku jsem se zajímal o činnost obce, zejména o možnosti sportovních aktivit, školní docházky a volnočasových činnosti. Rád bych aktivně přispěl svými odbornými i osobními zkušenostmi k rozvoji naší obce v oblasti sportu, ke zlepšení kvality života v obci a dlouhodobému vylepšení klidného a příjemného prostředí pro život.  

Richard Mareš

42 let, manažer nákupu

Ve Zdibech žiji přes 13 let a cítím se jako jejich plnoprávná součást. Chtěl bych zlepšit společenské vztahy v obci, aby se nedělila na starousedlíky a naplaveniny. Chtěl bych motivovat obyvatele žijící ve Zdibech, aby zde byli trvale přihlášeni a aby se podíleli na rozhodování o obecních věcech. Správná komunikace mezi OÚ a občany je jednou ze základních podmínek pro konstruktivní rozvoj obce a proto bych rád zlepšil i tuto kapitolu obecní politiky.

Zbyněk Kučera Ing.

57 let, OSVČ, grafik

Ve Zdibech žiji 11 let a vychovávám zde 3 děti. Po celou dobu mě v naší obci trápí neprůhledné a špatné hospodaření, upřednostňování předražených projektů na úkor nedokončené základní infrastruktury, špatné vztahy vedoucích zastupitelů s dalšími subjekty, např. se ZŠ, či malá snaha chránit obec před vlivy poškozujícími životní prostředí apod. Rád bych, aby nové zastupitelstvo pracovalo jenom a pouze ve prospěch obce, aby všechna důležitá rozhodnutí s předstihem zveřejňovalo a snažilo se, aby všechny jeho kroky byly ve prospěch spoluobčanů.

Simona Dubnová

39 let, finanční účetní

V obci Zdiby jsem se narodila, prožila jsem tu své dětství, dospívání i dospělost. Jako dítě jsem prolezla každé křoví a znala všechny polní cestičky. Měla jsme si kde hrát. A co dnes? Mají si kde děti hrát? Ráda bych se v naší obci zasadila o zkvalitnění a rozšíření herních ploch a relaxačních zón nejen pro děti a zlepšila dopravní bezpečnost v obci. Těší mě podporovat a spolupracovat s lidmi, kteří mají vize i konkrétní cíle, poctivě hospodaří se svěřeným majetkem a uznávají morální hodnoty. 

Jan Holčík

59 let, umělecký truhlář

Ve Zdibech žiji skoro celý svůj život a za tu dobu mi tato obec přirostla velmi silně k srdci. Proto nemůžu zůstat slepý a lhostejný ke směru vývoje, který v posledních letech nabrala. Pouze slova někdy nestačí, a tak jsem se rozhodl kandidovat a jsem ochoten pomoci a podpořit ty, pro které jsou Zdiby také srdcovou záležitostí. Chtěl bych přispět k tomu, aby se Zdiby staly obcí, ve které se s radostí a hrdostí žije. 

Petra Pavlíková

42 let, organizační pracovník

Zdiby mám ráda a přeji si, aby byly příjemným místem pro život. Žiji zde od dětství a vím, že to možné je...

Oldřich Hnát

40 let, vedoucí nákupu

Ve Zdibech žiji od roku 2009. Rád bych pomohl svými mnohaletými zkušenostmi z obchodu při transparentnějším rozvoji naší obce.