Referendum je za námi: haly Goodman nechceme!


99% zúčastněných se vyslovilo proti halám Goodman a 95% proti jakékoliv podobné výstavbě!

Místního referenda se zúčastnilo 50,3% oprávněných voličů, čímž byla výrazně překročena potřebná minimální hranice 35% pro to, aby referendum bylo uznáno za platné. Většina zúčastněných se jednoznačně postavila proti jakékoliv výstavbě tohoto typu a výsledky obou otázek jsou proto závazné. 99% zúčastněných se vyslovilo proti halám Goodman a 95% proti jakékoliv podobné výstavbě.

Děkujeme všem, kteří přišli, za tento fantastický výsledek. Moc si ceníme, že jste pevní ve svém názoru na výstavbu hal ve Zdibech. Věříme, že takto potvrzená veřejný zájem bude výrazným posunem k té nejlepší ochraně naší obce a našeho životního prostředí.

OIZ rovněž děkuje OÚ Zdiby za skvělé organizační zajištění průběhu referenda. Kompletní výsledky naleznete na webu obce.

Informace o místnímu referendu


Chcete haly Goodman ve Zdibech?

Váš hlas v referendu rozhodl - vaše účast byla důležitá! 

K platnosti rozhodnutí referendem je třeba účasti alespoň 35% oprávněných občanů - to bylo ve Zdibech ke dni konání referenda 819 občanů.

Avšak platný výsledek referenda není automaticky závazný.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň alespoň 25% všech oprávněných občanů, tedy ve Zdibech cca 585 občanů.

Tyto požadavky byly splněny: referenda se zúčastnilo 1177 občanů (tj. 50,3 % všech oprávněných osob) a proti halám Goodman se vyslovilo 1139 z nich, což je 48,7%. Celkem 1121 obyvatel (tj 47,8%) si přálo, aby obec Zdiby a zastupitelstvo zabránily vybudování podobných hal. 

Obyvatelé obce Zdiby se postavili proti vybudování logistických hal na ploše Z19 (územního plánu obce Zdiby).

Občanská iniciativa Zdiby se snažila před konáním referenda doručit do všech domácností všechny potřebné informace k referendu a způsobu hlasování. Pro lepší přehlednost si můžete všechny informace vytisknout z přiloženého souboru.

Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.