VOLEBNÍ PRIORITY

pro volební období 2018 - 2022

♠ Komunikace s občany - otevřeně a bezodkladně

♠ Transparentnost - ve slovech i činech

 Péče o občany - bez rozdílu věku a potřeb

Respekt - k odlišnosti názorů

Zodpovědnost - v horizontu několika generací
Profesionalita - s vysokou úrovní jednání
Účelnost a efektivita - v každém kroku

1. CHCEME zajistit nový přístup ve vztahu vedení obce - občan

  brát na správu obce jako službu za veřejné finance všem občanům bez rozdílu

♠  zvýšit informovanost občanů o veškerém dění

 zefektivnit komunikaci obce směrem k veřejnosti


2. CHCEME spravovat obec transparentně pod kontrolou občanů

zaručit maximální profesionalitu vedení obce

 zprůhlednit veškeré financování obce

 vnímat obec jako primárně jako domov - zamezit nevhodným investicím


3. CHCEME chránit území obce ve spolupráci s okolními obcemi a městy

 zabránit stavbě nepotřebných logistických hal v obci a jejím nejbližším okolí

 umožnit zásahy do území jedině s ohledem na únosnou dopravní zátěž

zachovat vesnický charakter sídla = nepřipustit nevhodnou výstavbu bytových domů

dbát na zlepšení stavu kulturních památek v obci


4. CHCEME zajistit základní infrastrukturu a posílit bezpečnost

upřednostnit základní infrastrukturu pro občany před méně potřebnými projekty - kanalizace a vodovod jsou priorita

podporovat aktivní podílení se investorů na rozvoji obce

přispět k vytvoření uspokojivého systému hromadné přepravy

posílit maximálně bezpečnost dětí a chodců - zaměřit se na chybějící chodníky, přechody a stezky

směrovat co nejvíce činnost policie do terénu a ulic obce, kde má největší smysl


5. CHCEME zlepšit vzhled obce, stav komunikací a veřejného osvětlení

 nadále zlepšovat vzhled obce pravidelným úklidem a kvalitní péčí o zeleň

 bezodkladně budeme řešit současné nevyhovující umístění sběrného dvora

 prosazovat zkvalitnění dopravní infrastruktury - budování silnic

 zajistit osvětlení obce v místech bez osvětlení


6. CHCEME podporovat komunitní život, vzdělávání, sportovní a jiné aktivity

 obohacovat komunitní život a prohlubovat občanskou pospolitost

 podpořit veškerou dobrovolnickou činnost (sokol, hasiči, volnočasové aktivity)

♠ zajistit prosperitu místní školy a školky a podílet se na jejím dalším rozvoji

 vyřešit otázku zajištění lékařské péče ve Zdibech

 potěšit místní děti obnovením koupaliště či realizací zábavních vodních prvků