Občanská iniciativa Zdiby

Sledujte náš Facebook, Twitter nebo Instagram - kontaktujte nás. 


Záměr "Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby" bude posouzen podle zákona. Příslušný úřad požaduje zejména zpracovat podrobnou dopravní studii a podrobně zdůvodnit a prokázat účel a přínos předkládaného záměru.

V současné době probíhá asi největší investiční akce v dějinách Zdib. Jedná se výstavbu kanalizace v I. a II. etapě. Výstavba probíhá v ulici J. Kámena a ve třech dalších lokalitách: v lokalitě Zlatý kopec a Brnky, v lokalitě Přemyšlení - Holosmetky a v okolí čističky odpadních vod (ČOV). Vedení hlavních stok je vyznačeno na obrázcích.

Ve Zdibech krystalizuje zajímavý nápad, jak rozhodovat o části obecního rozpočtu formou tzv. participativního rozpočtování. Rada obce Zdiby rozhodla, že chce v budoucnu podporovat veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z námětů občanů a také mezi občany získají největší podporu. Měla by vzniknout webová aplikace, kam bude možno projekty vkládat...

Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a webové stránky OIZ se také probouzí k aktivitě. Dne 2.3. 2019 uplynulo 100 dní od chvíle, kdy bylo jmenováno zastupitelstvo po volbách konaných v říjnu 2018 a ustaveno nové vedení obce. Situace na obecním úřadě se trochu stabilizovala, a proto jsme se rozhodli, začít vás pravidelně informovat o...

Abychom naplnili předvolební slib o transparentnosti, níže zveřejňujeme veškeré dokumenty týkající se vyjádření k neplatnosti komunálních voleb ve Zdibech a reakcí na naše údajná pochybení. Dokumenty jsou řazeny chronologicky. OIZ

Na základě vašich žádostí zveřejňujeme celé znění žaloby na neplatnost voleb, kterou podal ing. Dubský dne 19.10.2018 Krajskému soudu v Praze a také vyjádření Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení.

Kdo jsme?


Občanská iniciativa Zdiby vznikla v roce 2016. Jsme lidé rozdílných povolání a názorů, ale sdružuje nás vůle měnit věci ve Zdibech k lepšímu a nedovolit, aby se měnily k horšímu. Jsme optimisté - věříme, že to půjde...

Proč si to myslíme?

Protože věříme, že iniciativa občanů je důležitá! Jako občanům se se nám spolu s řadou dalších z vás podařilo dosáhnout toho, aby se situace v místní škole stabilizovala a jako občanům se nám spolu s vámi podařilo přimět úřady, aby výstavbu hal v naší obci nebraly na lehkou váhu. Na polích za kostelem dosud nestojí haly Goodman...

A proč si to ještě myslíme?


Protože žijeme v báječné zemi, v ten nejlepší čas.

  • Žijeme tu v historicky jednom z nejdelších období trvalého míru.
  • Žijeme v jedné z celosvětově nejbezpečnějších zemí.
  • Žijeme v zemi s nejnižší nezaměstnaností.

Už tak dost důvodů pro pocit štěstí. Ale my máme ještě jeden.

  • Žijeme v zemi, kde můžeme svobodně volit.

A hlavně...

protože můžeme sami ovlivnit to, kdo a jakým způsobem bude rozhodovat.... za nás o nás.... právě teď a tady.