Jaromír Chalupský

Jaromír Chalupský
Jaromír Chalupský

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Kvantová a nelineární optika. Doktorský titul obhájil v roce 2012 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V současnosti pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR jako vědecký pracovník a zástupce vedoucího oddělení. Celý svůj studentský i profesní život se věnuje matematice a fyzice. Jeho současným zaměřením jsou rentgenové lasery, optika a interakce rtg. záření s hmotou. Je autorem řady původních vědeckých prací a držitelem několika vědeckých ocenění. Jako externista vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK a věnuje se odbornému vedení několika studentů.

Ve volném čase se věnuje převážně rodině a manuální práci. Do Občanské iniciativy Zdiby vstoupil v roce 2016 poté, co si z čisté zvědavosti přečetl dokumentaci EIA záměru GOODMAN Zdiby Logistics Centre. Nemohl se smířit s tím, jakým způsobem je v dokumentaci manipulováno s matematicky ověřitelnými fakty. Začal se zabývat akustickou studií GOODMAN a provedl řadu rozkladů a analýz poukazujících na nedostatečnost vyhodnocení hlukové zátěže. Je v kontaktu s odborníky v oblasti hluku a hlukové legislativy. Jako člen zastupitelstva by chtěl využít svých odborných zkušeností při hledání systémových řešení problémů naší obce. Chce se zasadit o zvýšení informovanosti místních občanů a dát jim možnost vyjadřovat se nejen na zasedáních zastupitelstva, ale i v oficiálních internetových diskuzích a anketách na webu obce. Jeho přáním je dobudování základní infrastruktury a renovace chátrajícího Veltěžského dvora a přilehlého parku.