Jak vypadá povolební vyjednávání?

20.10.2018

Rádi bychom Vám dali zprávu o tom, jak probíhá jednání po volbách. Nejdřív jsme čekali na vyjádření těch, koho bychom rádi viděli ve vedení obce. Chtěli bychom sestavit vedení, které bude nejen odborně zdatné a praktické, ale i konzistentní ve svých postojích a především vstřícné a k dispozici těm, komu má sloužit - občanům obce. Vnímáme důvěru, kterou jste nám dali jako zavazující.

Teď tato vyjádření už máme a jednáme o tom, jak přesně zapojit ty, co se vyjádřili kladně. Upřímně, není to jednoduché. Trváme na prosazení odpovědného vedení obce a tuto vizi ladíme.

Věříme, že se vyjednávání chýlí ke konci a čekáme na svolání ustanovujícího zasedání zastupitelstva, které je v kompetenci bývalého starosty.

Obecní úřad bude po volbách vypadat jinak. Protože bývalé zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení počtu zastupitelů na 15, máme povinnost ustavit 5-ti člennou radu obce. Rada je výkonným orgánem obce a jsou na ni ze zákona přesunuty některé pravomoci, které v obci bez rady měl starosta. S jejím fungováním zatím tedy nemáme ve Zdibech zkušenosti. 

Chceme vše nastavit tak, aby vedení obce i rada fungovaly otevřeně a občanům ku prospěchu. Také domlouváme nastavení organizační struktury a zajištění chodu obecního úřadu - chtěli bychom úřad profesionalizovat přítomností vedoucího úřadu nebo tajemníka. Ten by měl být oporou pro práci vedení obce a měl by napomoci správně nastavit agendu obecního úřadu tak, aby vše hladce fungovalo - aby byl úřad otevřený, ale aby tam občané nemuseli chodit zbytečně. Nesmí se opakovat situace, kdy se na úřadě nebude možno najít rozpočtové tabulky, dokumentaci k územnímu plánu nebo "někdo" zapomene škole poslat peníze na provoz.

Oslovili jsme všechna uskupení, která získala mandát v letošních komunálních volbách. Se SFZVP (p. Tvrdý, p. Wachtl, p. Jurkeník) a Z11 (p. Ing. Žáček) jsme se shodli na tom, že na obou stranách není zájem o bližší spolupráci. Se všemi zbývajícími, tj. Obec pro všechny generace, My žijeme pro Zdiby, Zdiby - náš domov a ODS jsme v mnohých otázkách na stejné vlně a věříme, že užší i širší spolupráce bude přínosná pro obec.

Naší kandidátkou na starostku byla a je JUDr. Eva Slavíková, která v případě zvolení počítá pro začátek s pomocí dvou místostarostů. OIZ nabízí kandidaturu Mgr. Beaty Sabolové na funkci 1. místostarosty. Sdružení Obec pro všechny generace nabídku OIZ na funkci místostarosty nepřijalo. Sdružení My žijeme pro Zdiby je připraveno nabídnout kandidaturu Ing. Kateřiny Kolářové. Sdružení Zdiby náš domov nabídlo na post 2. místostarosty Anatola Nepalu. Personální obsazení rady je zatím v jednání.

OIZ navrhuje uspořádání dle výsledků voleb, tedy dle počtu mandátů, svěřených OIZ občany - voliči. V tuto chvíli čekáme pouze na vyjádření podpory výše uvedenými uskupeními.

Společně jsme se plně shodli v tom, že chceme posílit zájem a angažovanost občanů zřízením komisí, které budou otevřeny pro činnost lidí, kteří se na chodu obce chtějí podílet.

Budeme vás brzy informovat o dalším vývoji.

Děkujeme všem, kteří nám píší a chtějí pomoci k rozvoji naší obce nebo nám alespoň drží palce!