Obsah žaloby na neplatnost voleb a naše reakce

07.11.2018

Jak jsme vás již informovali, p. Dubský z kandidátky Občané obci podal žalobu (stížnost) na neplatnost voleb. Žaloba je založena na těchto tvrzeních:

1) OBČANSKÁ INICIATIVA ZDIBY (OIZ) se podílela na přípravě referenda a tři její členové zasedali v komisi pro místní referendum.

Ano, je pravdou, že o kauzu Goodman jsme se starali téměř tři roky. Byli jsme také organizátoři místního referenda. Kvůli účasti v komisi pro místní referendum jsme oslovili i členy dalších uskupení, ale většina odmítla. Oprávněnost naší účasti v komisi místního referenda jsme konzultovali s MV ČR, které potvrdilo, že je ze zákona možné, aby člen přípravného výboru byl současně členem komise místního referenda a rovněž i kandidátem v paralelně probíhajících komunálních volbách.

2) OIZ údajně aktivně agitovala v místnosti místního referenda a členové komise údajně vyzývali občany k hlasování v komunálních volbách ve prospěch OBČANSKÉ INICIATIVY ZDIBY, žalobce nenavrhl žádné svědky.

Toto tvrzení je zcela smyšlené a rozhodně nepravdivé. OIZ na rozdíl od od p. Dubského navrhla svědky k prokázání nepravdivosti tohoto nařčení.

3) Na vjezdových vratech u domu Evy Slavíkové byl umístěn volební plakát OIZ, což mělo porušit volební zákon. Konkrétně zákaz volební agitace v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Ke zmíněnému opomenutí volebního plakátu na vjezdových vratech k rodinnému domu p. Slavíkové došlo, avšak na zcela minimální dobu konání voleb (cca přes 2 hod). Za toto opomenutí se omlouváme. Zabývali jsme se výklady pojmu "bezprostřední okolí" v jednotlivých soudních rozhodnutích a domníváme se, že v daném případě se o bezprostřední okolí volební místnosti nejednalo.

4) Podmínky jednotlivých kandidátů byly údajně narušeny agitačními a propagačními reportážemi České televize na téma referenda proti výstavbě hal Goodman.

Proti tomuto tvrzení se rovněž důsledně ohrazujeme. Přímý přenos ČT z některých referend, konaných v době komunálních voleb, je obvyklým postupem tohoto veřejnoprávního média. Žádný kandidát z jakéhokoliv volebního uskupení ve Zdibech, tedy ani z OIZ, v tomto přímém přenosu neposkytl ČT žádný rozhovor.

Vyjádření soudu můžeme očekávat nejpozději ve čtvrtek dne 8.11.2018.