Ozvěna Změny č. 1 územního plánu Zdib

18.10.2018

Získali jsme vyjádření Ing. Tomáše Macháčka MPA, vedoucího oddělení lesnictví a zemědělství z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k okolnostem jeho vyjádření k rizikům, která podle našeho názoru vyplývala z nedostatečného nastavení plochy Z19 a Z67 ve Změně č. 1 územního plánu Zdib. Odpověděl nám, že ve skutečnosti není vůbec kompetentní se k dané problematice vyjadřovat a že se jednalo o jeho osobní názor. Naštěstí však kompetentní úředníci KU SK, na základě naší intervence vydali stanovisko, které pomohlo omezit na ploše Z67 riziko vybudování spalovny. 

Ilustrační foto převzato z: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-hornich-pocaplech-by-znamenala-zhrouceni-melnicke-dopravy-20180215.html
Ilustrační foto převzato z: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-hornich-pocaplech-by-znamenala-zhrouceni-melnicke-dopravy-20180215.html

Krátce před schválením změny č. 1 územního plánu Zdib se na portále ZdraveZdiby a později i na webových stránkách obce objevila reakce na naše letáky, které upozorňovaly na potřebnost zpřesnění formy zeleně na ploše Z19 a riziko výstavby spalovny a skládky ve Zdibech. Obsahem sdělení na webu (později se objevilo v různé podobě i na nástěnkách a v předvolebních letácích sdružení FZVP) byla informace, že vše je nastaveno správně, protože se k tomu vyjádřil jeden z nejpovolanějších. - Ing. Tomáš Macháček MPA, vedoucího oddělení lesnictví a zemědělství z odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Středočeského kraje, který má tuto problematiku v gesci. Z jeho tehdejšího sdělení vyplývalo, že je vše ošetřeno správně a riziko výstavby spalovny a zeleně na střeše neexistuje. Oslovili jsme ho s žádostí o vysvětlení a získali odpověď, ze které je zřejmé, že se jednalo  z jeho strany pouze o nezávaznou konzultační informaci a osobní názor. Oficiální stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje přesto požadovalo riziko vybudování spalovny omezit doplněním formulace, že mezi nepřípustné funkce patří "nakládání s odpadem, které by vedlo k jeho významným fyzikálním a fyzikálně-chemickým změnám (spalování, tavení, apod.)". Na schůzi zastupitelstva dne 4.10.2018 byla ing. Vladislavem Sloupem, členem Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, veřejnost poučena, že se jednalo o zcela zbytečnou obavu, protože v ČR existují pouze 4 spalovny odpadu a plocha 1,6 ha vyhrazená pro nakládání s odpady na Z67 je pro spalovnu směšně malá. Ani jedna z těchto informací není pravdivá (Seznam spaloven odpadů v ČR je uveden ZDE) a je dobře, že se podařilo možnému riziku zabránit. Bohužel však nastavení plochy Z67 stále umožňuje vlastníkovi pozemků, kterým není obec Zdiby, podnikat na celé této ploše s odpady. To vše bez smluvního závazku, že bude možné obecní sběrný dvůr na plochu Z67 přesunout.

Naši žádost o vysvětlení určenou Ing. Macháčkovi si můžete přečíst zde: 

Odpověď Ing. Macháčka si můžete přečíst zde: