Škola a OIZ

ZŠ a MŠ Zdiby vs. Zřizovatel


Kauza "Škola" se rozhořela ve druhém čtvrtletí roku 2015, kdy zřizovatel místní školy, tj. obec Zdiby, přestala z nejasných příčin převádět své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Zdiby příspěvek na provozní a mandatorní náklady tak, jak je zákonnou povinností obce a jak bylo stanoveno schváleným rozpočtem. Obec zaslala ZŠ a MŠ Zdiby za celý rok 2015 neinvestiční příspěvky na provoz ve výši pouhých 500.000 Kč, přestože pouze ceny energií činily v předcházejícím účetním období (r. 2014) 1.008.635 Kč. Peníze, které v rozpočtu obce na provoz školy zbyly ve výši 1.000.000,- Kč, převedl bez schválení zastupitelstvem starosta dne 31. 12. 2015 na zcela jinou rozpočtovou položku

Veřejnost se o problémech školy, které v nejhorším případě mohly vyústit až předčasným ukončením školní docházky v daném roce, dozvěděla víceméně náhodně na vánočním vystoupení žáků školy v místním kostele. V lednu 2016 pak byla odstartována série rozsáhlých kontrol ZŠ a MŠ Zdiby, které iniciovala obec jako zřizovatel. Kontroly se vymykaly standardně prováděným kontrolám, ať už svojí frekvencí (6 nahlášených kontrol během poloviny školního roku) či rozsahem, některé z nich byly později shledány nezákonnými. Ředitelka byla obcí svévolně potrestána odejmutím osobního ohodnocení, které jí k platu přísluší. Pro rok 2016 bylo ZŠ a MŠ Zdiby v rámci rozpočtových ukazatelů přiděleno pouze 40% požadované částky na neinvestiční náklady.

V únoru se formuje občanská iniciativa a souběžně s kontrolami ve škole probíhají mnohé občanské akce - podpisové akce, otevřené dopisy obci, občané vyjadřují podporu škole a paní ředitelce svojí účastí i projevem na zasedáních zastupitelstva. Je odesláno mnoho stížností na postup zřizovatele, a to na Krajský úřad Středočského kraje a Ministerstvo školství ČR. Celou kauzu sledují i mnohá média (tisk, televize) - .

V březnu 2016 si občané vymohli s podporou stanoviska Krajského úřadu doplacení dlužné částky, nicméně kontroly dále pokračují. Ředitelka školy prostřednictvím advokátní kanceláře podává několik žalob. Na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2016 si rodiče museli vypískat zvýšení rozpočtových ukazatelů pro ZŠ a MŠ Zdiby na původní hodnotu. Kauza se uzavírá zhruba o rok později. Ředitelce školy je soudním rozhodnutím vráceno osobní ohodnocení, kolotoč kontrol ustal.

Proč se to všechno událo, se můžeme jen dohadovat a domnívat. Vedení obce svůj postup nikdy dostatečně a věrohodně nevysvětlilo. Každopádně je faktem, že obdobné jednání je nejen nezákonné, ale také nepřijatelné a nelze ho připustit jako standardní chování obce coby zřizovatele školy. V naší zemi a jejích obcích byla škola a události kolem ní od nepaměti základem obecního života a stejně tak "pan řídící" byl váženým členem místní komunity. I ve Zdibech tomu tak bývalo a mělo být i nadále. Je nezbytné, aby se podobné události už nikdy neopakovaly a škola se opět stala důstojnou a ctěnou hodnotou pro celou obec.

Škola není jen budova, škola jsou především naše děti, kvalitní a spokojení pedagogové a v klidu pracující neméně kvalitní vedení školy. Na těchto hodnotách školy je potřeba v symbióze obec - škola spolupracovat. I nadále je proto pro nás podstatná bezpečnost našich "zdibských" dětí, a to po všech stránkách: bezpečnost mimo školu, bezpečnost ve škole a jistota kvalitního vzdělávání. 

Celý příběh usilování o zachování rovnováhy mezi místní školou a zřizovatelem si můžete připomenout na stránkách: